StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

GRUDZIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222325262728293031

 

Imieniny: Adama Ewy Eweliny Irminy Adeli Józefa

Św. Adam i Ewa, pierwsi rodzice

hebr. ‘adamah ziemia, ziemski; sumer. adamu mój ojciec
hebr. hawwah żyjąca, dająca życie, matka żyjących

Św. Adam i Ewa, pierwsi rodzice

Św. Adam i Ewa, pierwsi rodzice. (Rdz 2,7-24). Adam pierwszy człowiek, praojciec ludzkości. Według relacji biblijnej o stworzeniu Bóg ulepił go “z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia” (Rdz 2,7), czyli ducha, czyniąc go zdolnym do samodzielnej egzystencji fizycznej, religijno moralnej. Ukształtował go na “obraz i podobieństwo” Swoje (Rdz 1,26) (Rdz 5,1). Z Ewą, swą niewiastą, cieszył się rajem pełnią szczęścia. Po grzechu pierworodnym stracił szczególną i wyjątkową więź z Bogiem. Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać swój chleb powszedni. Był pierwszym rolnikiem. Będąc ojcem ziemskim jest figurą Chrystusa, od którego pochodzimy według ducha (Rz 5,12-21) (Kol 1,15) (Kol 3,9-10) (1 Tm 2,13-14). EWA pierwsza kobieta, pramatka, małżonka Adama (Rdz 3,20) (Rdz 4,1) (Tb 8,6) (2 Kor 11,3) (1 Tym 2,13). Opis jej stworzenia “z żebra Adama” podkreśla tożsamość człowieczeństwa kobiety i mężczyzny. Zwiedziona przez szatana popełniła grzech, powodując nieszczęście duchowe i egzystencjalne. Grzech i kara nie przekreśliły zawartego w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć sprowadziły cierpienia i trudy Ewa jest figurą Maryi, przez którą przyszło na świat zbawienie.Jedna z legend głosi, że Adam miał być pochowany w okolicach Hebronu, inna zaś podaje, że na Kalwarii, gdzie krople krwi umierającego Chrystusa padły poprzez szczeliny spękanej trzęsieniem ziemi na czaszkę Adama.

W IKONOGRAFII ukazuje się Adama i Ewę w scenach biblijnych: stworzenie Ewy obok Adama leżącego na ziemi; scena w raju: Adam w przepasce z liści figowych stoi pod drzewem wraz z Ewą, która podaje mu owoc zerwany z drzewa (czasami winogrona); Adam i Ewa wypędzani z raju przez anioła. Atrybutami są: baranek, kłos i łopata symbol troski o pożywienie.

Inni patroni dnia

św. Adeli ksieni (+ 734)
św. Delfina bpa Bordeaux (+ ok. 404)
św. Grzegorza kpł. m. (+ III/IV w.)
św. Irmy ksieni (+ 710)
św. Józefa Sarbela Maklouf ps. (+ 1898)
bł. Pauli-Elżbiety Certoli zk. (+ 1865)
św. Tarsylii dz. (+ ok. 593)

℗ Św. Adam i Ewa, pierwsi rodzice