StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

LUTY ▪ 1234567891011121314151617181920212223242526272829

 

Imieniny: Katarzyny Marii Mirosławy Wawrzyńca Joanny Kornela

Święto Ofiarowania Pańskiego


Mistrz z Prado, Ofiarowanie w świątyni (1470/1480)
Piotr Stachiewicz, Matka Boska Gromniczna (XIX wiek)


Ofiarowanie w Świątyni – Giotto di Bondone

Maryja i Józef przynoszą Dziecię Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby – jak nakazywało Prawo – ofiarować Bogu pierworodnego Syna.

Święto Ofiarowania Pańskiego w Polsce ma charakter wybitnie maryjny i nazywane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia poświęca się świece zwane gromnicami. Są one symbolem Chrystusa, prawdziwego Światła.

Święto obchodzone było w Jerozolimie już w IV w., a jego obchodom towarzyszyły nocne procesje ze świecami. W Kościele Zachodnim wprowadzono je w VII w. i w Rzymie tego dnia odbywała się procesja do bazyliki Matki Bożej Większej.

Jan Paweł II ustanowił święto Ofiarowania Pańskiego Dniem Życia Konsekrowanego. Módlmy się, by wszystkie osoby konsekrowane były wiernymi świadkami Chrystusa. Polecajmy też Bogu zmarłych zakonników i siostry zakonne, by cieszyli się radością nieba.

Bł. Andrzej Karol Ferrari

gr. andréas męski, mężny, dzielny, odważny

Bł. Andrzej Karol Ferrari (1850-1921) urodził się w 1850 roku w Prato Piano koło Parmy, we Włoszech. Po ukończeniu tzw. “małego seminarium”, wstąpił do seminarium duchownego w Parmie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1873 roku. Był wicerektorem “małego seminarium”, w którym przed laty uczył się, a później rektorem seminarium duchownego w Parmie.

W 1876 roku złożył profesję zakonną jako franciszkanin świecki w III Zakonie św. Franciszka z Asyżu (1182-1226). Duchowość franciszkańska przenikała jego postawę oraz osobistą pobożność. w 1890 roku został mianowany biskupem w Guastalli, a później biskupem w Como, arcybiskupem w Mediolanie oraz kardynałem kościoła św. Anastazji w Rzymie. Przygotował trzy synody diecezjalne oraz wiele kongresów religijnych.

Był zaangażowany w sprawy społeczne, czerpiąc inspiracje z encykliki “Rerum novarum” papieża Leona XIII, tercjarza franciszkańskiego. Zmarł 2 lutego 1921 roku. Beatyfikował go papież Jan Paweł II, 10 czerwca 1987 roku.

Św. Symeon

imię biblijne pochodzenia hebr. shime’on oznacza „Bóg wysłuchał”. Występuje w dwóch formach: SYMEON i SZYMON

Św. Symeon – postać biblijna występująca w Ewangelii św. Łukasza. Najczęściej spotykamy się z nim w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Symeon chciał ujrzeć Zbawiciela i Bóg obiecał mu, że nie umrze dopóki nie zobaczy Jezusa. Gdy Maryja i Józef przyszli ofiarować Jezusa Bogu, Symeon ujrzał ich i rozpoznał w dziecku zbawienie.

W IKONOGRAFII przedstawiany jest jako starzec w długich szatach, z długą siwą brodą. Trzyma zazwyczaj laskę. Czasami jest przedstawiany w towarzystwie Anny i Świętej Rodziny.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 1992 ►►►  

Inni patroni dnia

Św. Aproniana m. († IV w.)
Św. Floskula bpa Orleanu († ok. 450)
Bł. Jana Teofana Venarda kpł. m. w Chinach († 1861)
Św. Joanny de Lestonnac wdowy († 1640)
Św. Korneliusza setnika († i w.)
Bł. Mikołaja Saggio de Longobardi († 1709)
Bł. Stefana Belessini kpł, zk. († 1840)
Św. Wawrzyńca bpa Canterbury († 619)
ŚwŚw. Piotra Baptysty, Marcina, Franciszka kpł., Filipa, Gundisalwusa, Franciszka braci zk., mm. (†1597)
Bł. Andrzeja Karola Ferrari (1850-1921) kard. i abp. Mediolanu

℗ Bł. Andrzej Karol Ferrari ℗ Św. Symeon