StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

LUTY ▪ 1234567891011121314151617181920212223242526272829

 

Imieniny: Cezarego Wiktora Tarazjusza Gerlanda Konstancjusza Anastazji Zygfryda Izabeli Etelberta Sergiusza Gerarda

Św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik

łac. Caesar; „dziecko urodzone w wyniku cesarskiego cięcia” lub od caesaries długowłosy, kędzierzawy

Św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik (330-369) urodził się w 330 r. w Azjanzos w pobliżu Nazjanzu (Kapadocja) i pochodził z rodziny świętych: ojciec – św. Grzegorz Starszy z Nazjanzu, matka – św. Nona, siostra – św. Gorgonia, brat – św. Grzegorz z Nazjanzu. Po ukończeniu miejscowych szkół udał się na dalsze studia do Aleksandrii (Egipt), gdzie uczył się astronomii, geometrii, a przede wszystkim medycyny. Powrócił do Konstantynopola i pełnił na dworze cesarskim urząd lekarza. Powierzono mu opiekę nad zdrowiem cesarzy Juliana Apostaty i Walensa. Cieszył się więc sławą wybitnego lekarza.

Ówczesnym zwyczajem Cezary nie przyjął chrztu jako człowiek młody, ale dopiero po dojrzałym namyśle i przygotowaniu. Musiał prowadzić życie naprawdę budujące, skoro jego brat, św. Grzegorz z Nazjanzu, w swoich pismach nie szczędził mu pochwał.

W roku 368 Bitynię w Małej Azji nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. Rozsypało się w gruzy wiele miast, zginęło wielu ludzi. Cezary, który właśnie wtedy tam się znalazł, ocalał. Dostrzegł w tym dla siebie ostrzeżenie, by się dłużej nie wahał. Katastrofa ta była przyczyną bezpośrednią przyjęcia przez niego chrztu świętego w wieku 38 lat.

W roku 368 cesarz Walens mianował Cezarego kwestorem nad prowincją Bitynii. Oddał mu w zarząd wszystkie dobra i finanse. Święty wszakże niedługo pozostał na tym zaszczytnym urzędzie, gdyż rok później (369 r.) umarł. W testamencie zarządził, aby cały jego majątek rozdać pomiędzy ubogich. Kazanie na jego pogrzebie wygłosił jego brat, św. Grzegorz z Nazjanzu.

Inni patroni dnia

Św. Wiktor, pustelnik pod Arcis-sur-Aube. († ok. 610 r.)
Św. Tarazjusza bpa patriarchy Konstantynopola († 806)
ŚwŚw. Donata, Justa, Heleny mm. († 253)
Bł. Konstancjusza z Fabriano zk. († 1481)
Św. Walburgii królewny dz. († 779)
ŚwŚw. Wiktoryna, Wiktora, Nicefora, Klaudiana, Dioskora, Serapiona, Papiasa, mm. († 284)
Bł. Franciszki Anny od MB Bolesnej zk. (1781-1855)
Bł. Sebastiana od Objawienia zk. (1502-1600)

℗ Św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik