StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

KWIECIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Marka – ewangelisty Jarosława Piotra Rustyka Erwiny

Św. Marek, Ewangelista

łac. pochodzi od rzymskiego boga wojny Marsa; Marcus należący do Marsa, związany z Marsem

Św. Marek, Ewangelista († i w.), w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie (Dz 12,12) wspominają go jako “Jana zwanego Markiem”, syn Marii, która prawdopodobnie była właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Był uczniem św. Piotra. Jego Ewangelia jest wiernym echem katechezy Księcia Apostołów. Marek ze swoim krewnym Barnabą towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej. Przebywał na Cyprze i w Antiochii.

Podczas dłuższego pobytu w Rzymie należał do bliskiego otoczenia św. Pawia, a także św. Piotra, który nazywa go “swym synem” (1P 5,13). Według tradycji św. Marek założył gminę chrześcijańską w Aleksandrii, gdzie był pierwszym biskupem. Tam został aresztowany i wleczony przez miasto do więzienia. Wkrótce poniósł męczeńską śmierć (ok. 62 roku). Inni podają, że zginął w Rzymie za czasów Trajana. Jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy, szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii.

Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.

W IKONOGRAFII św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m. in. lew ze skrzydłami jedno z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe, zwój.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 2002 ►►►  

Inni patroni dnia

Św. Aniana bpa Aleksandrii († 86)
Św. Ermina bpa w Lobbes († 737)
ŚwŚw. Filona dk., Agatopoda dk. († II w.)
ŚwŚw. braci Ewodiusza i Hermogenesa, ich siostry Kaliksty, mm. († 304)
Św. Franki ksieni († 1218)
Św. Rustyka bpa († 501)
Św. Stefana bpa Antiochii m. († 479)

℗ Św. Marek, Ewangelista