StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

KWIECIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Dionizego Waltera Julii Juliana Maksyma Seweryna Januarego Jarosława

Św. Dionizy, biskup, męczennik

gr. Dionysios należący do boga Dionizosa

Św. Dionizy, biskup, męczennik († 180) był biskupem w Koryncie. Autor siedmiu listów katolickich, m. in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety. Są one źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego chrześcijaństwa.

Św. Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Informację o nim czerpiemy z pism św. Hieronima i Euzebiusza z Cezarei.

Na Wschodzie Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Krzyżowcy za czasów Innocentego IV (+ 1254) przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu i oddali pod opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego.

Inni patroni dnia

św. Amancjusza bpa († 446)
św. Edezjusza m. († pocz. IV w.)
ŚwŚw. Herodiana, Asynkryta, Flegona († i w.)
Bł. Juliana od Św. Augustyna zk. († 1606)
Św. Julii Billiart dz. zk. († 1816)
Św. Perpetuusa bpa Tours († 419)
Św. Redemptusa bpa FerentinI († 586)
Św. Waltera op. († 1095)

℗ Św. Dionizy, biskup, męczennik