StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

KWIECIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Piusa Mariana Leonarda Donata Józefa Tamary Ludwika Lilii Marii Katarzyny

Św. Pius V, papież

łac. pius pobożny, uczciwy, oddany Bogu

Św. Pius V, papież. Ten pobożny asceta sterował “łodzią Piotrową” tuż po soborze trydenckim. Naprawdę nazywał się Michał Ghisleri, a urodził się 17 stycznia 1504 r. we włoskim Bosco. Już jako piętnastolatek przywdział habit dominikański, po święceniach kapłańskich wykładał filozofię i teologię, a potem był przeorem, prowincjałem, a wreszcie – inkwizytorem dla okręgów Como i Bergamo. w 1556 r. Paweł IV wyniósł go do godności biskupa diecezji Nepi i Sutri, a w następnym roku został kardynałem i wielkim inkwizytorem. w 1560 r. objął diecezję Mondovi w Piemoncie.

Z inicjatywy św. Karola Boromeusza – po śmierci Piusa IV w 1566 r. – wybrano kardynała Ghisleri, zwanego Aleksandrinusem, kolejnym Ojcem Świętym. Jako Pius V zreorganizował kongregacje rzymskie, zwalczał wystawne życie duchownych, symonię, nepotyzm i wykroczenia przeciw celibatowi, a na biskupów i proboszczów nałożył obowiązek tzw. rezydencji, czyli stałego pobytu na administrowanym terenie. To on ustanowił św. Tomasza z Akwinu doktorem Kościoła i nakazał wydanie jego dzieł, a także objął patronat nad edycją Katechizmu Rzymskiego, mszału i brewiarza, reformując oficjalne nabożeństwo liturgiczne Kościoła. Ogłosił ekskomunikę królowej angielskiej Elżbiety i wspierał katolików francuskich w walce z kalwinistami (hugenotami).

Jego dziełem była również Liga państw chrześcijańskich, której flota – pod berłem cesarza Jana Austriackiego – pokonała imperium otomańskie, w słynnej bitwie pod Lepanto (1571). Zwycięstwo nad Turkami skłoniło Piusa V do ustanowienia pierwszej niedzieli października dniem Różańca Świętego. Przez całe życie, od braciszka dominikańskiego, aż po najwyższą godność w Kościele, wiódł przykładne życie. Zmarł 1 maja 1572 r., a kanonizował go w 1712 r. Klemens XI.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 2004 ►►►  

Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnica

akkad. mariam napełnia radością; egip. merijam ukochana przez Boga; hebr. Mirjam pani. Ze względu na cześć wobec Matki Bożej używa się imienia Maryja; kobiety, które przyjęty Jej imię, używają formy: Maria.

Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnica przyszła na świat w Tours (Francja) 28 października 1599 r. Mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina, właściciela przędzalni jedwabiu. Po dwóch latach zmarł jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. w dziesięć lat później, 10-letniego syna późniejszego benedyktyna, oddała pod opiekę siostrze, a sama wstąpiła do urszulanek. Następnie wyjechała do Quebecu, gdzie podjęła pracę misyjną. Nauczyła się języka Irokezów, pracowała wśród Indian. Napisała dla nich słowniki i katechizmy. Nazwano ją “Teresą Nowej Francji”.

Była mistyczką.

Zmarła 30 kwietnia 1672 r. Jan Paweł II ogłosił ją 22 czerwca 1980 r. błogosławioną.

Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan

hebr. jasaf przydać; Joseph lub Jehoseph „niech Bóg pomnoży”
łac. benedicere dobrze komuś życzyć, dobrze o kimś mówić; benedictus taki, któremu dobrze życzono

Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan (1786-1842) urodził się w miasteczku Bra w Piemoncie, gdzie znajduję się cudowny obraz Matki Bożej “Od Kwiatów”. Studia na uniwersytecie w Turynie zakończył doktoratem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1811 roku. Znany był jako wielki jałmużnik. Z myślą o chorych, głuchoniemych, niewidomych założył kilka instytucji charytatywnych oraz zgromadzenia zakonne.

Józef Benedykt miał przedziwny dar mobilizowania do współpracy ludzi dobrej woli: kapłanów do duchowej posługi chorym, wiernych do składania danin, chorych do modlitwy za dobrodziejów. Z czasem w Borgo Dora powstało miasteczko.

Utrudzony zbożną pracą Józef pożegnał ziemię dla nieba 30 kwietnia 1842 roku w Cheri (Piemont) w domu swojego brata, także księdza. W ostatnich dniach swojego pobytu na ziemi, wśród cierpień spowodowanych tyfusem, powtarzał: “Brzydką jest ziemia, piękne jest niebo! Matko moja, Maryjo! Mamo moja, Maryjo!” Przed samym zaś zgonem słyszano powtarzane przez niego słowa psalmu: “Ucieszyłem

Aktu jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XV w roku 1917. Do chwały świętych wyniósł Józefa Cottolengo papież Pius XI w roku świętym 1933. Ciało jego spoczywa w kryształowej trumnie w bocznej kaplicy kościoła szpitalnego w Borgo Dora. Mnóstwo darów wotywnych dokoła ołtarza świadczy o tym, że proszący nie odchodzą stąd zawiedzeni. Święty Józef Benedykt Cottolengo jest patronem potrzebujących, chorych, opuszczonych.

W IKONOGRAFII św. Józef Benedykt Cottolengo przedstawiany jest w sutannie, często wśród biednych lub chorych. Jego atrybutem jest: stuła, krzyż.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 1992 ►►►  

Inni patroni dnia

ŚwŚw. Amatora kpł., Piotra mn.. Ludwika, mm. w Kordobie († 855)
Bł. Benedykta z Urbino kpł. zk. († 1625)
Św. Donata bpa w Evorei († IV w.)
Św. Erkonwalda bpa Londynu († 693)
Św. Kwiryna m. († III w.)
Św. Maksyma m. w Efezie († ok. 250)
ŚwŚw. Mariana, Jakuba dk., mm. († 259)
Św. Pomponiusza bpa († 536)
Św. Wawrzyńca kpł. m. († ok. 397)
Św. Zofii dz. m. († 250)

℗ Św. Pius V, papież ℗ Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnica ℗ Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan