StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

KWIECIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Fulberta Makarego Michała Magdaleny Palladiusza Daniela Ferencjusza Ezechiela

Św. Fulbert, biskup

germ. volk lud i berht stawny; „który ma sławny lud”, „który pochodzi ze sławnego ludu”

Św. Fulbert, biskup (960-1028) uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mistrzem był Gerbert, późniejszy papież Sylwester II.

Około 990 roku przybył do Chartres, gdzie tamtejszą szkołę katedralną uczynił ośrodkiem kulturalnym Francji. Tam też został biskupem (1006).

Był czynny w wielu dziedzinach życia publicznego, kulturalnego i kościelnego. Wnikliwy teolog. Łączył mądrość ze świętością. Po pożarze katedry podjął jej odbudowę.

Fulbert zmarł 10 kwietnia 1028 r. w wieku ok. 68 lat. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką.

Bł. Antoni Neyrot, prezbiter i męczennik

imię starorzym. Antoninus pochodzący z rodu Antoniuszów

Bł. Antoni Neyrot urodził się w Rivoli, blisko Turynu, około roku 1423. Habit dominikański otrzymał w połowie XV w. z rąk św. Antonina w klasztorze św. Marka we Florencji; przez kilka lat Antoni żył pod kierownictwem św. Antonina. Był jednak człowiekiem porywczym, żądnym przygód i coraz to nowych wrażeń. Wbrew przestrogom świętego przeora w 1458 r. udał się w podróż morską i pochwycony został przez piratów. W niewoli w Tunezji, ulegając pokusom szatana i własnym namiętnościom, zaparł się wiary i ożenił się. Kiedy od włoskich kupców usłyszał o chwalebnej śmierci swojego niegdysiejszego przeora, św. Antonina, nawrócił się. Po czterech miesiącach apostazji powtórnie przywdział habit i publicznie wyznał swój grzech. Przez dwa miesiące cierpiał straszliwe męki. Skazany przez beja Tunisu na ukamienowanie, przyjął je w Wielki Czwartek 1460 r. bez ruchu i bez jęku, z oczami utkwionymi w niebo.

Po śmierci jego ciało nie dało się spalić. Nie uległy płomieniom nawet włosy. Mahometanie odsprzedali zwłoki kupcom genueńskim. Obecnie jego relikwie spoczywają w kościele Santa Maria della Stella w Rivoli.

Klemens VII zatwierdził jego kult 22 lutego 1767 r. Na obrazach pokazywany jest w chwili ukamieniowania.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 1960 ►►►

Inni patroni dnia

Św. Apoloniusza kpł. m. († pocz. IV w.)Św. Magdaleny z Canossy dz. zk. († 1835)
Św. Makarego bpa Antiochii († 1012)
Św. Marka Fantuzzi kpł. zk. († 1479)
Św. Michała de Sanctis zk. († 1625)
Św. Palladiusza bpa († 660)
ŚwŚw. Terencjusza, Afrykanina, Pompejusza, mm. († ok. 250)
Bł. Archanioła z Calatafimini (1390-1460)

℗ Św. Fulbert, biskup ℗ Bł. Antoni Neyrot, prezbiter i męczennik