StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

WRZESIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Alberta Bernardy Roksany Bernarda Siemomysława Cypriana Jana Materna Rozanny

Podwyższenie Krzyża Świętego

SYMBOL NAJWIĘKSZEGO CIERPIENIA I NAJWIĘKSZEJ ŚWIĘTOŚCI

ACOPO TINTORETTO – Ukrzyżowanie, 1565, olej na płótnie, 536 x 1224 cm Scuola Grande di San Rocco, Wenecja

Patrzymy na krzyż, narzędzie okrutnej męki, symbol hańby. Od kiedy Chrystus został na nim wywyższony, stał się on znakiem zwycięstwa i zbawienia. „Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” – modlimy się w prefacji na święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Krzyżu Chrystusa, nadziejo nasza, bądźże pozdrowiony!

KRZYŻ

Krucyfiks arcybiskupa Gerona z Kolonii
około 975 r.,należący obok krucyfiksa
mogunckiego do najstarszych
i najpiękniejszych krucyfiksów z bardzo
plastycznie ukazaną figurą Chrystusa.

“I stało się,
jak przepowiedział prorok
( Iz 9,6 ),
[krzyż] ten najszlachetniejszy symbol
Jego siły i władzy
ukazał się we wszystkich rzeczach.
Przyjrzyjcie się całemu światu,
czy mógłby zaistnieć bez krzyża!
Jeśli statek nie ma żagla,
nie można przepłynąć morza.
Bez narzędzi w kształcie krzyża
nie można uprawiać ziemi,
bez nich rolnicy i rzemieślnicy stają się bezsilni.
Jedyną cechą odróżniającą ludzi
od bezrozumnych zwierząt
jest wyprostowana postawa
i możliwość rozpostarcia rąk na kształt krzyża
oraz nos wystający poniżej czoła
i rysujący na twarzy znak krzyża”.

APOLOGIA ŚW. JUSTYNA MĘCZENNIKA
(I, Jr5, 2-5)
(ścięty w 167 r.)

Św. Albert, biskup, patriarcha Jerozolimy

germ. Adalbert mąż sławny doskonałością, szlachetnością

Św. Albert, biskup, patriarcha Jerozolimy (1149-1214) urodził się w okolicach Vennes (Francja). Piastował urząd generała zakonu w zgromadzeniu kanoników regularnych. W 1184 roku został biskupem. Pośredniczył w sporze między Klemensem III a Fryderykiem i Barbarossą. Doprowadził także do pokoju walczące ze sobą miasta Parmę i Piacenzę, później Mediolan i Pawie. W 1204 wybrano go patriarchą Jerozolimy. Jednocześnie pełnił urząd legata Stolicy Apostolskiej w Ziemi Świętej. Rezydował w Akce. Podejmował działalność na rzecz pokoju, doprowadził do zgody między królem Cypru a Jerozolimy, między królem Armenii a książętami Trypolisu, między templariuszami a królami Cypru i Armenii. Starał się ulżyć doli jeńców. Skodyfikował obyczaje mnichów z góry Karmel, dając podwaliny pod rozwój powstającego zakonu.

W czasie procesji, 14 września 1214 roku, został zasztyletowany przez mnicha, którego złożył z urzędu. Odbiera cześć w diecezji Vercelli, w zakonach kanoników regularnych i karmelitów.

Inni patroni dnia

śwśw. małżonków Cerealisa i Salustii mm. († III w.)
bł. Jana Gabriela Taurin Dufresse m. w Chinach († 1815)
bł. Korneliusza pp. m. († 253)
śwśw. Krescencjusza, Generallsa, Rosuli, Wiktora mm. († III w.)

℗ Św. Albert, biskup, patriarcha Jerozolimy