StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

WRZESIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Wacława Tymona Heliodora Marka

Św. Wacław, król, męczennik

sczechizowana forma imienia pol. Więcesław; Wiece więcej i sław sława

Św. Wacław, król, męczennik (+ 929) urodził się około 907 roku jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się o rozszerzenie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy. Hojny dla ubogich, życzliwy dla prostych. Miał przeciw sobie opozycję o tendencjach odśrodkowych i tradycyjno – pogańskich. Zginął z rąk siepaczy nasłanych przez rodzonego brata Bolesława Okrutnego w Starym Bolesławcu. Mordu miano dokonać u bram kościoła. Relikwie jego spoczywają w katedrze praskiej. Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi, katedry krakowskiej.

W IKONOGRAFII atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet, którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.


Św. Wacław – zobacz wydawnictwa Poczty Czeskiej ►►►

Inni patroni dnia

bł. Bernardyna z Feltre kpł. zk. († 1494)
św. Eksuperiusza bpa († ok. 411)
św. EustochiI dz. († 419)
św. Lioby ksieni († 792)
św. Prywata m. († ok. 222)
św. Salomona bpa († ok. 450)
św. Sylwina bpa († V w.)
św. Tymona bpa († 1100)
św. Wawrzyńca Ruiz m. († 1637)

℗ Św. Wacław, król, męczennik