StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

WRZESIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Władysława Aurelii Kleofasa Wodzisława

Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik

słow. wodzi władać, panować; sław slawa; „ten, który posiadł sławę”

Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik (ok. 1440-1504) urodził się w Gielniowie koło Opoczna. Studiował na Akademii Krakowskiej. Mając 22 lata wstąpił do bernardynów w Warszawie, gdzie przyjął imię zakonne Władysław. W kilka lat później został kapłanem. W Krakowie pełnił funkcję prowincjała. Brał udział w kapitułach generalnych zakonu – w Urbino (1490) i w Mediolanie (1598). Życie jego było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu pobożnych pieśni. W 1504 roku został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł wkrótce po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania, które głosił w Wielki Piątek.

Beatyfikowany w 1750 roku. Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy (1759). Od 1962 roku jest patronem Warszawy.

Inni patroni dnia

św. Ceofryda op.
św. Firmina bpa w Amiens m. († IV)
św. Kleofasa ucznia Chrystusa († I w.)
św. Lupusa ps. bpa († ok. 538)
św. Principiusa bpa († V w.)
św. Solemniusa bpa (ok. 51)

℗ Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik