StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

WRZESIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Piotra Sergiusza Jacka Radosławy Anieli Augustyny Rufina Jakuba Świętopełka Ścibora

Św. Piotr Klawer, kapłan

gr. petra skała, opoka, odpowiednik aram. kefas

Św. Piotr Klawer, kapłan, urodził się 1580 roku w Verdu (Katalonia). Mając 22 lata wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował filozofię w Palmie na Majorce, a teologię w Barcelonie. Stamtąd został wysłany do Indii Zachodnich (Kolumbia). Tam otrzymał święcenia kapłańskie. Przez czterdzieści lat podejmował niestrudzenie, działalność apostolską wśród najbardziej nieszczęśliwych. Otrzymał miano „niewolnika niewolników”.

Zmarł 8 września 1654 roku. Beatyfikowany w 1851, kanonizowany w 1888 roku. Przez Leona XIII ogłoszony patronem misji wśród Murzynów. Jest także patronem sióstr klawerianek.

Bł. Aniela Salawa, tercjarka

łac. angela anielska, posłanniczka

Bł. Aniela Salawa, tercjarka. urodziła się 9 września 1881 roku w Sieprawie pod Krakowem. Jako młoda dziewczyna podjęła pracę służącej. Odznaczała się urodą. Mając 32 lata została tercjarka. Posługiwała chorym, później rannym w szpitalach. Była człowiekiem modlitwy i umartwienia.

Zmarła na gruźlicę 12 marca 1922 roku.

Beatyfikowana w 1991 roku w Polsce przez Jana Pawła II.

W IKONOGRAFII Błogosławioną Anielę przedstawia się w pomieszczeniu kuchennym. Jej atrybutem jest także szczotka do zamiatania.

Inni patroni dnia

św. Audomara bpa († ok. 670)
śwśw. Doroteusza, Gorgoniusza mm. rzymskich († 303)
bł. Franciszka Garate brata zk. († 1929)
bł. Jakuba Laval kpł. († 1864)
św. Jana Dezyderego Laval kpł. († 1864)
św. Kwerana kpł. op. († ok. 550)
św. Seweriana żołnierza m. w Armenii († 320?)
św. Stratona m. († ok. 310)

℗ Św. Piotr Klawer, kapłan ℗ Bł. Aniela Salawa, tercjarka