StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

WRZESIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Maurycego Tomasza Jonasza Joachima

Św. Maurycy, żołnierz, męczennik

łac. Maurus lub Mauritius należący do Maurusa

Św. Maurycy, żołnierz, męczennik (+III w.) według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy był dowódcą rzymskiej Legii tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten w liczbie 6000 osób stacjonował w Agaunum (dziś StMaurice w Szwajcarii). Przed bitwą zażądano, aby żołnierze złożyli bogom ofiarę. Na to nie pozwalało ich sumienie. Wtedy cesarz Maksymilian nakazał otoczyć legion i zdziesiątkować go. Legion nie poddał się. Wybito wszystkich, do ostatniego żołnierza. Wśród nich Maurycego, Eksuperiusza i senatora Kandyda. Na miejscu nekropolii męczenników Teodor biskup Octodurum wybudował kaplicę (IV w.). Następnie wzniesiono klasztor, przy którym z czasem powstało potężne opactwo, skupiające 900 mnichów. Niebawem wokół opactwa powstało miasto StMaurice. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie kaplicy oraz jamy grobowej, jednak mimo tego nie wyjaśniono jeszcze w pełni tego męczeństwa. Św. Maurycy odbierał szczególną cześć w cesarstwie niemieckim. Podczas koronacji cesarze otrzymywali do rąk włócznię św. Maurycego. Kopię tej włóczni podarował cesarz Otto III królowi Bolesławowi Chrobremu. Znajduje się ona w skarbcu wawelskim. Św. Maurycy jest patronem zakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów, królestwa Burgundii, Longobardów; miast: Einsiedeln, Magdeburga, Valais; farbiarzy, kapeluszników, piechoty, rycerstwa, żołnierzy.

W IKONOGRAFII św. Maurycy przedstawiany jest w krótkiej tunice żołnierza. Jego atrybuty to: gałązka palmowa, flaga i lanca, koń, miecz, sztylet, tarcza, tarcza z orłem.

Św. Feliks IV, papież

łac. felix szczęśliwy, przynoszący szczęście

Św. Feliks urodził się w Benewento. Papieżem został wybrany 12 lipca 526 r. Cesarz Teodoryk wybrał go dla swych własnych celów, ale Feliks był wierny Kościołowi i został wypędzony przez króla Ostrogotów. Zmarł 22 września 530 r. Po śmierci króla chrześcijanie odzyskali swobodę kultu. Papież został pochowany pod posadzką w bazylice św. Piotra. Zasłynął jako wielki znawca pism św. Augustyna, które wykorzystał do odrzucenia semipelagianizmu. Pod koniec jego pontyfikatu na wzgórzu Monte Cassino powstał klasztor założony przez św. Benedykta z Nursji.

Papież Feliks IV w obliczu śmierci wyznaczył przez nałożenie paliusza – swojego następcę, którym uczynił archidiakona Bonifacego. Feliksowi zawdzięczamy też bazylikę św. Kosmy i Damiana. Jest wspominany jako strażnik zgodności wiary z Ewangelią i Tradycją Kościoła.

Inni patroni dnia

bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy
św. Bazylii m. († 304)
śwśw. Digny dz., Emeryty dz., mm. († 260)
śwśw. Eksuperiusza, Kandyda, Wiktora, Innocentego, Witalisa mm. († III w.)
św. Emmerana bpa m. († VII w.)
św. Florencjusza kpł. († V/VI w.)
bł. Ignacego z Santhia zk. († 1770)
św. Iraidy z Aleksandrii m. († ok. 300)
św. Jonasza kpł. m. († III w.)
św. Lautona bpa († 568)
św. Salabergi ksieni († 665)
św. Sanktyna bpa Meaux († IV w.)
św. Tomasza z Villanuova bpa Walencji († 1555)

℗ Św. Maurycy, żołnierz, męczennik ℗ Św. Feliks IV, papież