Imieniny: Jacka Julianny Anity Mirona Joanny Klary

Św. Jacek Odrowąż, kapłan

gr. stephanos wieniec, korona

Św. Jacek Odrowąż, kapłan

Św. Jacek Odrowąż, kapłan (+ 1257), urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi, biskupowi Krakowa, w podróży do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego duchowym ruchem. Razem z bł. Czesławem (zob. 20 lipca) przyjął od niego habit. Po powrocie do Krakowa założył przy kościele św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy. Nazwano go “apostołem Północy”.

Wyniszczony pracą umarł w Krakowie. Od chwili śmierci o. Jacek był czczony jako święty W zapiskach konwentu klasztornego znajduje się tekst z 1277 roku: “W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać umarłych.” Jego relikwie znajdują się w kościele dominikanów. Beatyfikował go Klemens VII (1527), kanonizował Klemens VIII (1594). Jest jednym z najbardziej znanych za granicą świętych polskich. Patron archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej.

Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: “Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę”. Kiedy Święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą kamienną statuę jako “Matkę Bożą Jackową”.

Wincenty Zaleski, “Święci na każdy dzień”

W IKONOGRAFII  święty przedstawiony jest w habicie dominikanina, z monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.

Inni patroni dnia

św. Anastazego bpa w Terni (VII/VIII w.)
śwśw. Bonifacego dk., Liberta op., Servusa sdk., Rustyka sdk., Septyma mn., Rogata mn., Maksyma, mm. w Kartaginie († 484)
św. Euzebiusza pp. († 310)
św. Joanny Delanoue dz. zk. († 1736)
św. Klary de Montefalco dz. ksieni († 1308)
św. Mamasa m. († 274)
św. Mirona kpł. m. († 250)

℗ Św. Jacek Odrowąż, kapłan