POMOCNICY DOBRA

ogólnodiecezjalna pielgrzymka nauczycieli, wychowawców i katechetów do Lipnicy Murowanej

Elżbieta Chmura

W sobotę 5 października 2019 r. do Lipnicy Murowanej z Dekanatu Pustków-Osiedle w ramach swojej diecezjalnej pielgrzymki przyjechała grupa nauczycieli wraz z ks. Mariuszem Maziarką – proboszczem parafii Brzeźnica

W pierwszej części spotkania nauczyciele wysłuchali wykładu ks. prof. Dariusza Oko, który mówił o zagrożeniach w wychowaniu dzieci i młodzieży związanych z ideologią gender.

Po wykładzie księdza Oko została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego. W homilii przywołał on lipnickich świętych i błogosławionych, a także wspominaną w tym dniu św. s. Faustynę. – Choć skończyła tylko trzy klasy, chorowała na gruźlicę i spełniała podrzędne posługi, to jednak przez swoje zawierzenie Bogu i Jego miłosierdziu stała się dla

całego świata głosicielkę Bożego miłosierdzia i znakiem nadziei dla nawracających się grzeszników. My również możemy stać się pomocnikami dobra, którzy będę strzegli miejsca dla Boga w sercach dzieci i młodzieży, chroniąc ich przed zalewem zła – mówił biskup, dziękując nauczycielom za pracę wychowawczą.

Gospodarzem tegorocznej pielgrzymki była parafia św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej. Pielgrzymi zostali podjęci bułeczkami św. Szymona. Mogli też zwiedzić lipnickie zabytki, w tym kościół św. Leonarda wpisany na listę UNESCO