Imieniny: Rafała Anatola Feliksa Edmunda Fortunaty Darii Sędzimira

Św. Rafał Kalinowski, prezbiter

hebr. Rapha’el „Bóg uzdrawia”

Św. Rafał Kalinowski, prezbiter

Św. Rafał Kalinowski, prezbiter urodził się w 1835 roku w Wilnie. Ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego (1843-1850) podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy. Zrezygnował z nich po dwu latach. Przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Po jej ukończeniu (1855) został adiunktem matematyki oraz awansował do stopnia porucznika. Następnie pracował przy budowie kolei żelaznej Odessa – Kijów – Kursk. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z wojska w 1863 roku. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, objął obowiązki naczelnika litewskiego Wydziału Wojny. Po upadku powstania zostal aresztowany i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także z obawy że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Po ciężkich robotach, zmianach kolejnych miejsc zsyłki oraz wielu przeżyciach Kalinowski powrócił do kraju w 1874 roku. Tutaj zaproponowano mu stanowisko wychowawcy Augusta (kandydata na ołtarze) – syna księcia Władysława Czartoryskiego. Opiekował się nim przez trzy lata. W 1877 roku Józef Kalinowski wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu, przybierając imię Rafał. Po studiach filozoficznych i teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie (1882). W kilka miesięcy później został przeorem klasztoru w Czernej, następnie w Wadowicach. Był spowiednikiem o wyjątkowych darach, nazwano go “ofiarą konfesjonału”.

Zmarł 15 listopada 1907 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitów w Czernej. Beatyfikował go Jan Paweł II w 1983 roku, kanonizował w 1991. Patron oficerów i żołnierzy Orędownik w sprawach trudnych i beznadziejnych.

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest podczas modlitwy w habicie karmelity.

Inni patroni dnia

św. Agapiusa m. (+ 306)
św. Bernwarda bpa (+ 1022)
św. Edmunda króla m. (+ 870)
śwśw. Eustachego, Tespezjusza, Anatola, mm. (+ IV w.)
św. Feliksa de Valois kpł. (+ 1212)
św. Grzegorza z Dekapolu (+ 842)
bł. Marii Kortuny Viti zk. (+ 1922)
św. Nersasa bpa (+ IV w.)
św. Sylwestra bpa (+ ok.525)
św. Symplicjusza bpa (+ III w.)

℗ Św. Rafał Kalinowski, prezbiter