Imieniny: Elżbiety Salomei Grzegorza Hugona

Św. Elżbieta Węgierska, królowa

hebr. imię teoforyczne Elisheba „mój Bóg jest doskonałością”, „Bóg moją przysięgą”

Św. Elżbieta Węgierska, królowa

Św. Elżbieta Węgierska, królowa, córka Andrzeja II króla Węgier. Mając 14 lat poślubiła landgrafa Turyngii, Ludwika IV. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci. Mąż zmarł podczas wyprawy krzyżowej. Elżbieta, zgodnie z frankońskim prawem spadkowym opuściwszy Wartburg, zamieszkała w Marburgu, gdzie ufundowała szpital. W 1228 roku złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła habit tercjarki św. Franciszka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.
W 4 lata po śmierci kanonizował ją Grzegorz IX.
Jest patronką elżbietanek, III zakonu św. Franciszka, Niemiec, Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

W IKONOGRAFII św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim.
Jej atrybutami są: chleb, kilka monet. róże, w które według legendy zamienił się chleb w chwili, gdy ukradkiem wynosząc go dla biednych natknęła się na męża, który z tego powodu robił jej często wyrzuty. różaniec.

Inni patroni dnia

śwśw. Acisklusa i Wiktorii, mm, (+ 400)
śwśw. Alfeusza i Zacheusza, mm. (+ 303)
św. Grzegorza Cudotwórcy bpa (+ ok. 270)
św. Grzegorza bpa Tours (+ 594)
św. Hugona bpa (+ 1200)
błbł. Rocha Gonzalesa de Sancta Cruz, Alfonsa Rodrigueza, Jana del Castillo, mm. (+ 1628)

℗ Św. Elżbieta Węgierska, królowa