Imieniny: Stefana Zdzisława Lesława Blanki Natalii Rufina Grzegorza Jakuba

Św. Stefan Młodszy, męczennik

gr. stephanos wieniec, korona.

Św. Stefan Młodszy, męczennik

Św. Stefan Młodszy, męczennik, (713-764) pochodził z Konstantynopola. W młodym wieku podjął życie mnicha. Był igumenem mnichów na górze św. Auksencjusza. Zrzekł się jednak tej godności i podjął życie pustelnika. Podczas sporów o cześć świętych obrazów opowiedział się po stronie obrońców dotychczasowego kultu. Tym samym naraził się na prześladowanie cesarza Konstantyna V. W czerwcu 762 roku zażądano od niego podpisania dokumentów nielegalnego synodu konstantynopolskiego, potępiającego oddawanie czci obrazom. Gdy odmówił, zamknięto go w klasztorze, następnie zesłano na jedną z wysepek na morzu Marmara. Po pewnym czasie wtrącono go do więzienia w Konstantynopolu, gdzie z tych samych powodów przebywało już 300 mnichów. Dotkliwie pobity, wkrótce zmarł.

Inni patroni dnia

śwśw. Bazylego mn., Piotra mn., Andrzeja mn., mm. (+ 764)
św. Jakuba z Marchii kpł. zk. (+ 1476)
św. Jakuba Thompsona m. w Anglii (+ 1582)
śwśw. Papiniana, Mansweta, Waleriana, Urbana, Krescensa, Eustachego, Kreskoniusa, Krescencjana, Feliksa, Hortulana, Florencjana, bpów, mm. (+ V w.)
św. Rufusa m. (+ III/IV w.)
św. Sostenesa (+ I w.)

Św. Stefan Młodszy, męczennik