Imieniny: Salomei Maksyma Seweryna Matyldy Mechtyldy Jakuba

Bł. Salomea, księżna, dziewica, zakonnica

hebr. skalom pokój

Bł. Salomea, księżna, dziewica, zakonnica

Bł. Salomea, księżna, dziewica, zakonnica (1212-1268) Była córką Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej. Poślubiła księcia węgierskiego Kolomana. Żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. W roku 1219 zasiadła z mężem na tronie halickim. Wkrótce potem, po klęsce z wojskami księcia nowogrodzkiego, Mścisława, zostali zmuszeni do rezygnacji z Halicza i udali się na Węgry. W 20 lat później Koloman zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie z Tatarami. Po jego śmierci Salomea wróciła do Polski i w 1245 roku wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza. Ze względu na niebezpieczeństwo najazdu Tatarów jej brat, książę sandomierski i krakowski, Bolesław Wstydliwy ufundował i przeniósł klasztor do Skały pod Krakowem. Księżna Salomea założyła przy nim miasto na prawie niemieckim.
Kult Świętej aprobował Klemens X (1673). Jej relikwie spoczywają w klasztorze franciszkanów w Krakowie.

W IKONOGRAFII atrybutem bł. Salomei jest gwiazda uchodząca z jej ust w chwili śmierci.

Inni patroni dnia

św. Azasa żołnierza m. (+ IV w.)
św. Barlaama m. (+ 303)
bł. Jakuba Benfatti bpa (1332)
śwśw. Fausta z Aleksandrii dk., Dionizego, mm. (+ III/IV w.)
św. Kryspina bpa m. (+ III w.)
św. Matyldy (Mechtyldy) dz.(+ 1298)

℗ Bł. Salomea, księżna, dziewica, zakonnica