Imieniny: Elżbiety Zachariasza Sławomira Dominika Floriana Geralda

Św. Zachariasz

Św. Zachariasz

hebr. imię teoforyczne Zekkarjah pamięć Jahwe; „Jahwe pamięta”

Św. Zachariasz (+ I w.), Kapłan „z oddziału Abiasza” – ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25) (Łk 1,59-79). Sprawiedliwy mąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez losowanie, składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego żona urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan. Z powodu niedowierzania został porażony niemotą. Odzyskał mowę dopiero przy obrzezaniu syna, kiedy napisał na tabliczce jego imię Jan. Ewangelia św. Łukasza wkłada w jego usta hymn “Benedictus”, który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela. Po narodzeniu Jana Chrzciciela ani Pismo Święte, ani tradycja nie podają o jego rodzicach żadnych informacji.

Św. Elżbieta

hebr. imię teoforyczne Elisheba „mój Bóg jest doskonałością”, „Bóg moją przysięgą”

Św. Elżbieta

Św. Elżbieta (+ I w) – żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela (Łk 1,5-80). Według Ewangelii św. Łukasza pochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność – przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP – miała być dowodem, “że dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Maryja odwiedziła spokrewnioną z nią Elżbietę, która za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: “Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.” Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do jej rozwiązania.
Św. Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych.

W IKONOGRAFII św. Zachariasz, podobnie jak św. Elżbieta, występują w cyklach poświęconych Janowi Chrzcicielowi. Atrybutami św. Zachariasza są: gałązka oliwna w ręce, imię Jan; czasami bywa przedstawiany na ośle jako zapowiedź Chrystusa triumfującego w Niedzielę Palmową. Św. Elżbieta ukazywana jest często w scenie nawiedzenia NMP lub tuż po urodzeniu św. Jana. Rzadko występuje osobno.

Inni patroni dnia

św. Dominika Mau m. (+ 1862)
śwśw. Domnina, Teotyma, Filoteusza, Sylwiana, mm. (+ 307)
św. Fibicjusa op. bpa (+ VI w.)
św. Geralda bpa (+ 1122)
bł. Gomidiasa Keumurdżiana m. (+ 1707)
św. Letusa kpł. (+ ok. 875)
św. Magnusa bpa (+ ok. 550)

℗ Św. Zachariasz ℗ Św. Elżbieta