46 dni przed Wielkanocą

Popielec


Julian Fałat – akwarela na kartonie (1881)

Środa Popielcowa, zwana „Popielcem”, a dawniej Wstępną (Stępną) Środą, rozpoczyna w katolicyzmie czas 40-dniowego postu poprzedzającego Wielkanoc – największe chrześcijańskie święto.
Tego dnia księża w kościołach posypują głowy wiernych popiołem na znak żałoby i pokuty. Czyniąc popiołem znak krzyża na głowach wiernych, wygłaszają jedną z dwóch formuł: …z prochu powstałeś i w proch się obrócisz… lub …nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Popiół do posypywania głów wiernych pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Ma symbolizować kruchość ludzkiego żywota i przypominać o nieuchronności śmierci.

25 marzec, a kiedy wypada w Wielkim Tygodniu, w pierwszy poniedziałek po II Niedzieli Wielkanocnej

Zwiastowanie Pańskie

akkad. mariam napełnia radością; egip. merijam ukochana przez Boga; hebr. Mirjam pani. Ze względu na cześć wobec Matki Bożej używa się imienia Maryja; kobiety, które przyjęty Jej imię, używają formy: Maria.


Giorgio Vasari Zwiastowanie (fragm.)

„Jakże się to stanie…?” – doprawdy, Maryja mogła i miała prawo pytać. Odpowiedź jest jednak jedna: „Duch Święty…” (Łk 1, 35). On wszystkiego dokona. A dlatego aż tak działał w Maryi, że była pokorna, uległa, cicha, skupiona i niezwykle uczynna. Cała skierowana ku innym, nie ku sobie, w nieustannej postawie służby i pomagania. (…)

Ewa zwątpiła w Miłość. Maryja zawierzyła i skazała się na Miłość. Dlatego do dziś dnia dźwięczy w ludzkości Jej fiat, chociaż było powiedziane tak cicho, ale i tak wyraźnie, jak słowo kapłana podczas Konsekracji, rodzące Boga – Człowieka na ołtarzach świata. Fiat Dziewicy to nic innego., jak tylko zawierzenie, zgoda i aprobata Miłości” – mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego uczmy się od Matki Najświętszej niezależnie od sytuacji zawsze mówić Panu Bogu swoje „tak”. Zawierzmy Mu bezgranicznie całe nasze życie, a na miłość Bożą odpowiedzmy nasza miłością.